Utförlig flyttstädning för att slippa klagomål 

Det enklaste sättet att undvika klagomål efter en flyttstädning är att utföra städning noggrant och ordentligt. Genom att anlita en professionell städfirma för flyttstädningen kan du lämna över jobbet till proffs i branschen, men kom ihåg att du som anlitar städfirman fortfarande står som ansvarig. Det är dock fullt möjligt att flyttstäda själv, förutsatt att du ser till att genomföra varje moment. 

Förberedelser innan flyttstädningen 

Innan du kan börja flyttstäda är det en del saker som är bra att göra. Det kan exempelvis vara svårt att skrubba golv om din bostad fortfarande är full av möbler. Först och främst behöver hela bostaden tömmas från möbler, inredning, flyttlådor och allt som inte ska lämna kvar i bostaden. Kom ihåg att även tömma biutrymmen så som balkong, förråd garage ska flyttstädas, så även dessa utrymmen måste tömmas. Om du har en tomt som ingår i bostaden ska även den städas så den blir ren och snygg. 

Införskaffa material 

Innan du kan börja flyttstäda är det en del saker du behöver införskaffa för att lyckas städa ordentligt. Genom dessa städmaterial kan du uppnå bästa möjliga resultat vid städningen. En viktig detalj att komma ihåg är att du även måste ha tillgång till el och varmt vatten när du ska flyttstäda. Se därför till att avtal för vatten och el fortfarande gäller för bostaden. Följande saker behöver införskaffas eller samlas ihop: 

  • Tvättsvampar och trasor för rengöring och dammtorkning 
  • Skurhink och mopp 
  • Dammsugare 
  • Fönsterskrapa 
  • Toalettborste 
  • Diverse rengöringsmedel för alla olika ytor som ska rengöras. Du kan exempelvis behöva köksspray, ugnsrengöring, spisrengöring, badrumsspray, fönsterputs, diskmedel, golvrengöring och övrigt rengöringsmedel för exempelvis väggar. 
  • Propplösare eller avkalkningsmedel för badrum och kök 
  • Stålull eller liknande material för att enkelt få bort tuffa fläckar 

Planera din flyttstädning 

För att säkerställa att din flyttstädning genomförs korrekt och att du inte missar några moment är det viktigt att planera städningen noggrant. Genom en noggrann planering kan du dessutom utföra städningen så effektivt som möjligt när dagen väl är kommen. Skriv checklistor på alla moment som ska genomföras, ta gärna tips från listor på internet. Om du ska få hjälp med flyttstädningen av familj eller vänner kan du lägga upp en plan på hur ni ska dela upp olika sysslor sinsemellan. En person kanske ansvarar för badrummet, medan en annan putsar alla fönster? Tänk noga på hur städningen kan effektiviseras så mycket som möjligt och se till att lägga in tid för att dubbelkolla alla moment allt eftersom. Ett hett tips är att börja städa i sådana utrymmen som går att stänga till efter de städats. Garderober, förråd, balkong och dylikt kan vara bra att börja med, då de sedan kan förbli stängda. Ta utrymmen så som hallen och eventuella korridorer så sent som möjligt då de ofta används in i det sista.